300 keresztény felveszi a harcot a pokol minden seregével és majdnem győzedelmeskednek.
A Háromszáz végül is elveszti a csatát..


PÉTER: A FELTÁMADÁS #Sorozat
Krisztus letartóztatása után Péter háromszor tagadta meg őt, de a feltámadott Jézus megjelenik előtte, megbocsát..

ISTEN VÁGYA AZ APÁKAT ILLETŐEN #Videó
Isten azt kívánja minden apától, hogy bátran lépjen fel. És bármibe is kerül, vállaljon szerepet a gyermekei életében.

MÁRIA MAGDOLNA: A KERESZTREFESZÍTÉS
#Sorozat
Mária Magdolna Jézus anyjával együtt a kereszt tövénél nézte végig Krisztus szenvedését.

JÚDÁS: AZ ÁRULÁS #Sorozat
Mi késztette Jézus legjobb barátját, hogy ellene forduljon? A Biblia egyik nagy rejtélye ez, amely akkor bontakozik ki..
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek..

"Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe."

AZ EVANGÉLIUMI SZOLGÁLAT HŰ BETÖLTÉSE
#Sorozat
"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság.."

PILÁTUS: A TÁRGYALÁS #Sorozat
Poncius Pilátusnak, Júdea római helytartójának döntést kell hoznia egy Jézus nevű bajkeverő prédikátorról.