Isten azt kívánja minden apától, hogy bátran lépjen fel. És bármibe is kerül, vállaljon szerepet
a gyermekei életében.


A SZERETET #Sorozat
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc.."

AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK #Sorozat
"Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e.."

A HÍDMESTER #Videó
Ez a videó emberközelbe hozza Isten áldozatának jelentőségét, amit azért adott, hogy éljünk.

TE MAGADRA VETTED #Videó
Rövid, művészien kivitelezett film; Jézus története a modern világ szemszögéből.
"Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel.."

"Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom.."

BÍZZÁL, PÁL! #Sorozat
"Bízzál Pál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot.."

LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT! #Sorozat
"Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?"