Hogy válhatott Jézus messiássá? Miként győzte le a keresztény hit az üldözőit? És hogyan váltak a jézusi tanok világvallássá?

EGYEZMÉNY ALÁÍRÁSÁRA HÍVJA A PÁPA
A VILÁG VEZETŐIT
#Videó
2020. május 14-ére a Pápa összehívta a Világ vezetőit. A nyilatkozatot Doug Batchelor elemzi és értékeli.

AZ UTOLSÓ IDŐK #Sorozat
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek..

A SZŐLŐMUNKÁSOK #Sorozat
"Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe."

ISTEN VÁGYA AZ APÁKAT ILLETŐEN #Videó
Isten azt kívánja minden apától, hogy bátran lépjen fel. És bármibe is kerül, vállaljon szerepet a gyermekei életében.
Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti..

"Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói,
hogy be ne csapjátok magatokat.."


A HÁROMSZÁZ #Videó
300 keresztény felveszi a harcot a pokol minden seregével és majdnem győzedelmeskednek. A Háromszáz végül..

PÉTER: A FELTÁMADÁS #Sorozat
Krisztus letartóztatása után Péter háromszor tagadta meg őt, de a feltámadott Jézus megjelenik előtte, megbocsát..