AZ ELHÍVATÁSHOZ MÉLTÓ ÉLET A HIT
NAGYKORÚSÁGÁBAN ÉS EGYSÉGÉBEN

"Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével."Filmek: || Jézus Krisztus élete | Apostolok cselekedeteiATTILA
Ötletgazda

Ezeket láttad már?

JÉZUS TISZTÁTALAN LELKET ŰZ KI

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETRŐL

AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK