ÉZSAIÁS ALÁÍRÁSA?

Körülbelül két évvel ezelőtt meséltem egy rendkívüli régészeti leletről. A régészek "Jeruzsálem óvárosát körülvevő fal déli részének lábánál" ásatásokat végeztek, amikor találtak egy ősi hulladéktárolót, amely Krisztus előtti nyolcadik századi lehetett.



A hulladékgyűjtőben találtak 33 agyagnyomot vagy pecsétet, másnéven bullákat. Ezek közül az egyiken az szerepelt, hogy "Áház, Júda király fiának, Ezékiásnak tulajdona."

Ez lenne az az Ezékiás, akiről olyan sokat beszél a Biblia. Nos, akik ismerik Ezékiás történetét, tudják, hogy egy ember nagy szerepet játszott uralkodásában: Ézsaiás próféta. Ézsaiás volt, aki megnyugtatta a királyt, hogy Júda nem fog elesni az asszírok elleni harcban, még ha az az asszír hadsereg leverte a tíz száműzött északi törzset is.

És Ézsaiás volt, aki azt mondta Ezékiásnak, hogy nem fog meghalni és bizonyítékként, azt mondta a királynak, hogy Áház király napórája tíz fokkal fordul vissza. (Ézsaiás 38:7) Az életükben megadatott szoros kapcsolat Ezékiás és Ézsaiás között, magyarázatot ad arra, hogy nem meglepő módon a régészeti leletben is összekapcsolhatóak.

A Biblical Archeology Review legfrissebb száma tartalmaz egy részt Eilat Mazar felfedezéseiből, a Héber Egyetemről. Mazar felügyelte az ásatásokat, amelyekben Ezékiás pecsétjét találták meg a harminchárom helyreállított bulla között.

Az egyéb agyagzárak között szerepel egy "Yesha" felirat. Azok számára, akik nem tanultak héber nyelvet elmondom, hogy ez a név: "YHWH - azt jelenti üdvösség." Angolul ez 'Isaiah', vagyis 'Ézsaiásnak' tekinthető.

A hulladékgyűjtőben találtak 33 agyagnyomot vagy pecsétet, másnéven bullákat.

Hallottátok, Ézsaiás. Nyilván a kérdés pedig az, hogy ezek a pecsétek valóban Ézsaiáshoz tartoztak-e?

Mazar úgy gondolja, hogy meglehet. A legnagyobb oka az, hogy a "Yesha" yah [u]" név alatt a héber betűk "nvy"- ként vannak megadva. Na most ennek az alsó sornak egy része hiányzik, így Mazar nem lehet 100%-ig biztos benne, de az "n-v-y" betűk a héber "nabi" szó első betűi, ami pedig azt jelenti: "próféta".

Ennek ellenére technikai okokból arra gondolt, hogy a szó valójában nabi. De leginkább úgy véli, hogy a tényleges felirat mellett, a megtalálás helyszíne a legerősebb bizonyíték arra, hogy azt következtessük, amit a magazin is megfogalmazott,

"Ézsaiás aláírása".

Azt írja, hogy "Találni egy Ézsaiás prófétától származó pecsétet Ezékiás király mellett, nem lehet váratlan dolog." Rámutat arra is, hogy 2008-ban, két vezető, Gedaljá és Sefatjá pecsétjeit, akiket a Jeremiás 38 említ, csak egymástól néhány láb távolságra találták meg." Így "ez nem az első alkalom, hogy két bibliai személy pecsét lenyomatát, amelyeket a Biblia ugyanazon versében említettek, régészeti környezetben találtak meg."

Azt a következtetést vonja le Mazar, hogy "az Ézsaiás és Ezékiás király közötti szoros kapcsolat, amint azt a Biblia írja, és az a tény, hogy a bulla az Ezékiás neve mellett található, úgy tűnik, hogy nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy … ez valóban Ezékiás király tanácsadójának, Ézsaiásnak a pecsét lenyomata lehet.

Tudjátok, hogy melyik lehetőség nem nyitott? Bizonyítékot találni arra, hogy a görög-római mitológia Heraklésze, vagy hogy az indiai epikus hősök valaha léteztek – legalábbis nem olyanok, amik hasonlítanak a klasszikus szövegekre.

Azonban a bibliai történetek, melyekbe soha nem fáradok bele, ezek emlékeztessenek rá titeket, egy olyan világban állnak szilárdan, amelyben mi is élünk; egy olyan Istennek a történetét mondják el, aki a rögzített emberi történelemben cselekszik és végül be is avatkozik.

Így a tevékenység nyomai, még ősi hulladékként sem lehetnek váratlanok.

FÜGECZKI RÉKA
Fordító

Ezeket olvastad már?

A KERESZTÉNYSÉG KEZDETE SKÓCIÁBAN

MEGTALÁLTÁK A BIBLIÁBAN EMLÍTETT ÁRNYÉKSZÉKET

A 3000 ÉVES SZOBORFEJ REJTÉLYE