AZ EMBEREK ÁLLATOK CSUPÁN?
#Hit és bizalom
Az emberek nem ''csupán'' állatok. Mi a teremtés koronái vagyunk. Ősszüleinket közvetlenül Isten teremtette, a maga hasonlatosságára.

A KORINTHUSI LEVÉL ÉRTELMEZÉSE
#Bibliaismeret
"Atyámfiai, ne legyetek gyermekek az értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek."

A KORINTHUSI LEVÉL ÉRTELMEZÉSE
#Bibliaismeret
A gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani
értelemmel, hogy nem tízezer szót nyelveken..


SZÜKSÉGE VAN RÁNK ISTENNEK?
#Hit és bizalom
Minden, ami létezik, az ő alkotása. Mindent, ami létezik,
ő kormányoz. Engem is, téged is.


A KORINTHUSI LEVÉL ÉRTELMEZÉSE
#Bibliaismeret
Pál apostol missziómunkájának jellemző vonása volt az ilyen színlelt alkalmazkodás.

A KORINTHUSI LEVÉL ÉRTELMEZÉSE
#Bibliaismeret
"Azért ha mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?"

SZÜKSÉGÜNK VAN ISTENRE?
#Hit és bizalom
Pál egy olyan Istent hirdetett, aki a világmindenséget alkotta. Ennek az Istennek nincs szüksége semmire..

NEM CÁFOLTA MEG A TUDOMÁNY ISTENT?
#Hit és bizalom
Nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk,
hogy "a tudomány megcáfolta Istent".


A KORINTHUSI LEVÉL ÉRTELMEZÉSE
#Bibliaismeret
"Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, amit szóltok?"