HIRDETÉS HELYE:ÜDVBIZONYOSSÁG
#Hit és bizalom
Az üdvösség teljesen ingyen kapott ajándék. Engedjük, hogy a kegyelem átalakítsa akaratunkat
és cselekedeteinket!


A HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS MA
#Hit és bizalom
Amikor a keresztények emlékeztetik magukat a hit általi megigazulás bibliai tantételére, mindig megtapasztalják..

LELKI SZEGÉNYEK #Bibliaismeret
Jézus tudta jól, hogy minden ember boldogságra vágyik. De az út, ahogyan az emberek a boldogság keresésére..

ISTEN JELLEMÉNEK A VISSZATÜKRÖZŐDÉSE
#Hit és bizalom
A jó cselekedetekről szóló értekezésében a reformátor kifejtette, milyen indítékból kell, hogy szülessenek..

JÖN VALAMI A MEGIGAZULÁS UTÁN?
#Hit és bizalom
Igaz, hogy hitből igazulunk meg,
de a hit nem marad magára.

A NYÁR, MELYNEK SOHA VÉGE NEM LESZ
#Hit és bizalom
A kereszténységnek újra rendeznie kellett sorait, és az emberi hagyományok helyett visszatérni a Biblia..

A SZELÍDEK ÖRÖKSÉGE
#Bibliaismeret
''Tanuljátok meg éntőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek!''

SÍRÓK, AKIK MEGVÍGASZTALTATNAK
#Bibliaismeret
Tudjátok, angyal jegyzi tetteinket, beszédeinket, gondolatainkat. De a megbánt bűnöket Jézus kitörli..

MEGTANULNI AZ EVANGÉLIUMOT
#Hit és bizalom
Az evangélium csodái nem csak egy népnek, fajnak vagy társadalmi osztálynak állnak rendelkezésére, hanem..