Utoljára módosítva: 2018. 10. 14.

Legyél te is VIP tag, és élvezd az előnyöket!

ÜDVÖSSÉGÜNK ALAPJA.

A tantétel, miszerint egyedül hit által igazulunk meg, "a reformáció szentélye". A pillanat, amikor Luther Márton megértette azt a csodálatos ígéretet, hogy a bűnös úgy igazul meg, ha a keresztre feszített Üdvözítőbe helyezi bizalmát, olyan volt, mintha máris belépett volna a Mennyországba.
"Igazságoddal szabadíts meg engem!" (Zsolt 31:2)

Már az Ószövetségben is azt láthatjuk, hogy Isten igazsága az az igazság, ami megmenti a bűnöst. Amikor Ábrahám megkapta az utódaira vonatkozó ígéretet (1Móz 15:5), nem valami szuperhős volt, vagy éppen szent, hanem éppen olyan bűnös, mint mi mindnyájan. Ám mivel bízott Isten ígéretében, az Úr ezt igazságul tulajdonította neki (6. v.). Ahogy a "gonosz" szó nem a modern értelemben vett ateistát jelenti a Bibliában, hanem általánosságban bűnös embert (Zsolt 1:1; Péld 11:31), úgy az "igaz" sem "bűntelent" jelent, hanem "hívőt" (lásd Hab 2:4). Ennek alapján erősítette meg Pál azt, hogy az Ószövetség idején is hitből igazultak meg az emberek, nem pedig cselekedetek által (Róm 4:6–8). Tehát egyedül Isten az, aki megigazít, igaznak nyilvánít valakit.

"Az Úr a mi igazságunk." (Jer 23:6)

Tehát, ha valaki "igaz" akar lenni Isten előtt, annak magának Istennek az igazságára van szüksége. Ezért mondja a zsoltáros: "igazságoddal szabadíts meg engem" (Zsolt 31:2; 71:2). Ez az igazság elsősorban

szabadító igazság, megváltás, nem pedig büntető igazság.

Az Újtestamentum fényében ez azt jelenti, hogy az az Isten, aki magára veszi a gonosz világ bűnét és ítéletét (Jn 1:29), fizet az ítéletben azért a bűnért, ami az Ő igaz, bűntelen Fiának az életébe került a kereszten. Emiatt az áldozat miatt tud megbocsátani a bűnösöknek, elfogadni őket, kimunkálni bennük egy újfajta gondolkodásmódot és életvitelt, és megadni nekik az új, igazságos világ reményét (2Pt 3:13). Csak azok fognak egyéni bűneikért elveszni, akik elutasítják ezt az ajándékot (Zsid 10:29–30).

Az igazság azt jelenti, hogy megismerem Krisztust

Az ótestamentumi próféták világosan tanították, hogy az embernek megváltásra van szüksége, és ezt nem lehet pusztán emberi erőfeszítéssel helyettesíteni (Ézs 64:5). Az ember megváltásához Isten igazságára van szükség: az Ő megbocsátására és kegyelmes elfogadására. Az Ótestamentum lezárása utáni évszázadokban nem maradt tiszta az erről az igazságról szóló tanítás. Abban az időszakban a Biblia szövegét magyarázni szándékozó, szóbeli tanításokat egyenértékűnek tartották Isten kinyilatkoztatott Igéjével. Így lett a hit alapja a Szentírás és a szóbeli hagyomány. A Törvényt (Tórát) lecserélték a sok-sok utasítással arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a parancsolatokat megtartani, sőt volt, amelyiket helyettesítettek (Mt 15:1–6), vagy meg is változtattak (Róm 9:31–32).

Jézus egyértelműen szembehelyezkedik az üdvösségről szóló eme tanítással. Ő alapvetően más képet ápolt és tanított stenről és az emberekről. Ő sokkal mélyebben kutatta az emberek természetét, mint bárki a kortársai közül. Az ember, akinek szívéből gonosz gondolatok támadnak (Mt 15:19) abszolút képtelen olyan jó cselekedeteket véghezvinni, amelyek méltóak Isten szemében. Ahhoz radikális megtérés és az evangéliumba vetett hit szükséges (Mk 1:15). Ám még ha tanítványokká lettünk, akkor is teljesen Istentől kell függnünk, mert előtte mindig üres a kezünk (Mt 5:3), és amit az Ő követésének az útján teszünk, semmiképpen nem számít érdemnek, hanem annak természetes következménye, hogy Ő bennünk lakozik (Lk 17:10).

Isten, a mi kegyelmes Atyánk, rendíthetetlenül szereti gyermekeit, mindig megbocsát annak, aki megbánja bűnét, és örömmel visszafogadja (Lk 15:20–24). Bennünket, tanítványait, munkára hív. Ám a jutalom, amit kapunk erőfeszítéseinkért, nem olyan járandóság, amit követelhetünk tőle, hiszen mérhetetlenül több áldást kapunk tőle, mint amennyit "megérdemlünk" (Mt 20:15). A jutalom, amit Isten ad, nem olyasmi, amivel Ő tartozik nekünk, hanem csupán jóságának egy újabb ajándéka.

Luther Mártonnak az a tény adott előnyt ellenségeivel szemben, hogy Ő nemcsak szert tett erre a tudásra, de meg is tapasztalta. A sok-sok csata során, amit önmagával, korának teológiájával és annak védelmezőivel vívott, megértette, milyen alapvető tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy valaki keresztény legyen.

"Az igazság azt jelenti, hogy megismerem Krisztust."

Szeretném támogatni a nicelife küldetését!
Forrás: A Hetednapi adventista egyház 2017. őszi imaheti anyagából
Megtanulni az evangéliumot Jön valami a megigazulás után?


Ezeket olvastad már?

ÜDVBIZONYOSSÁG

ISTEN IGÉJE A HITÜNK ALAPJA

A NYÁR, MELYNEK SOHA VÉGE NEM LESZHIRDETÉS HELYE:Ne maradj le semmiről! Kedveld facebook oldalunkat: