JÉZUS A MEGIGAZULÁSRÓL

Lukács olyan pogány volt, aki valóban megértette Jézus tanításait, különösen amikor a hit általi megigazulásról mint ajándékról szólt. Ha meg akarjuk érteni a megigazulás tudományát, annak egyik legjobb módja a Lukács evangéliuma 18. fejezetében található példázat megismerése és megértése."Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván, ily módon imádkozott magában: 'Isten! Hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek.' A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván: 'Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!'

Mondom nektek, ez megigazulva ment alá az ő házához inkább, hogynem amaz mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatok; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik." (Lk 18:9-14)

Krisztus idejében is sok vallási vezető hitt abban, hogy a jó cselekedeteik teszik őket igazzá. A saját igazságukban bíztak, és eközben másokat lenéztek mint hitvány bűnösöket.

"Valaki felmagasztalja magát, megaláztatok; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik."

A Jézus példázatában megjelenő két ember nagyon eltérő személyiség. A farizeus a zsidó vallás olyan irányzatához tartozott, amely a törvény iránti engedelmesség szigorú értelmezéséről volt ismert, míg a vámszedőkről mindenkinek a botrányos életvitel jutott az eszébe. Akkoriban a legtöbb ember úgy tekintett a farizeusokra, mint akik nyilvánvalóan üdvösségre kiválasztottak,

de Jézus ezt másként látta.

Figyeljük meg, hogy a farizeusról ezt olvassuk: "Ily módon imádkozott magában." Más szavakkal: nem annyira Istenhez, mint inkább önmagához imádkozik. Majd a folytatásban hálát ad Istennek, hogy ő nem olyan, mint a világ bűnösei, ezenfelül emlékezteti Istent, hogy tizedet fizet és rendszeresen böjtöl. Elképzelhető, hogy megfelel a valóságnak ez a beszámoló, és ha csupán a cselekedeteket nézzük, jó is.

"Ha a ti igazságotok nem több a farizeusok igazságánál,
semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába."
(Mt 5,20)

De ahelyett, hogy alázatosan hálát adna Isten jóságáért, a saját, büszkeséget ébresztő beszámolójáért ad hálát Neki. A vámszedő ugyanakkor még arra sem érzi méltónak magát, hogy a templom elejéhez közelítsen, inkább megáll hátul és meghúzza magát az oltár előtt. Bűntudata és a szégyenérzete arra készteti, hogy lehajtsa a fejét, és a mellkasát verje, ami a megbánás jele - a bűnök miatti bánkódás hamisítatlan megnyilvánulása. Kérleli Istent, hogy legyen irgalmas hozzá, nyomorult bűnöshöz. Miközben a farizeus annyi mindent fel tud mutatni Istennek, addig a vámszedőnek nincs semmije, ami jó lenne és felmutathatná. Így, a farizeustól eltérően, egyedül Isten irgalmára apellál.

Ez a tanítás lényege: Krisztus szerint aznap a megvetett vámszedő ment haza megigazulva, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a sokak által tisztelt farizeus nem - még ha tizedet fizetett is, böjtölt is kétszer egy héten, és minden valószínűség szerint engedelmes, példamutató vallásos életét élt.

ATTILA
Ötletgazda
A megigazulás elnyerése Nincs ebben semmi bonyolult


Ezeket olvastad már?

MEG KELL-E VÁLTOZNUNK?

MIT JELENT A MEGIGAZULÁS?

JAKAB KIJELENTÉSE