AHOL A PÉNZNEK NINCS HATALMA

A Biblia elmond egy nagyon érdekes történetet, amely világos választ ad a megigazulás kérdésére."Akkor kezeiket reájuk vetették, és vettek Szentlelket. Amikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondván: 'Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szentlelket vigyen.' De Péter mondta néki: 'A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Isten ajándéka pénzen megvehető.' " (Apostolok cselekedetei 8:18-20)

Simon valamiféle mágus volt, akit pénzért lehetett felfogadni. Tanúja volt, hogy Péter és Filep a samaritánusokra tették kezüket. Amikor a Szentlélek ereje az apostolokra szállt és csodák történtek, Simon azt gondolhatta: "A mindenit! Mekkora üzlet lenne, ha nekem is ilyen hatalmam volna!" Így aztán pénzt ajánlott az apostoloknak, azt remélve, hogy eladhatják neki a Szentlélek erejét. Péter határozottan, sőt kifejezetten keményen felelt. Válasza alapvetően így foglalható össze: "A pokolba a kéréseddel!" Az apostolt felháborította a puszta gondolat is, hogy Isten ajándékai pénzen megvehetők lennének.

Simon valamiféle mágus volt, akit pénzért lehetett felfogadni.

Mégis sok ember hiszi és bizonygatja, hogy az üdvösséget meg lehet szerezni ugyanezen a módon - azaz megvásárolható. Ez a teológia semmiben sem különbözik attól, amivel Simon próbálkozott, pedig a Biblia ilyen súlyos választ ad mind azoknak, akik szerint Isten adományai megfizethetők. Miért reagál Isten ilyen erőteljesen arra az emberi elképzelésre, hogy az Ő ajándékai megvásárolhatók?

"A te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérd az lstent,
ha talán megbocsáttatik néked szíved gondolata."
(Apostolok cselekedetei 8,21-22)

Menj vissza a tanulmány elejére, és olvasd el újra a felszabadított rabszolga különös történetét. Pénzt akart adni Lincolnnak a szabadsága fejében. De Lincoln szerint az árat már kifizették vérrel, és ezek után sértés lenne pénzt kínálni érte.

Mivel fizettek azért, hogy mi kiszabadulhassunk Sátán fogságából? Krisztus vérével. Gondolod, hogy van értelme pénzt kínálni Istennek, aki az egyszülött Fia életét adta? Nem lehet, hogy sértő lenne Istenre nézve, ha pénzzel kívánnád megfizetni az ajándékot, amit Ő ingyen ajánlott fel neked?

Igaz a mondás, hogy "a szabadság nem szabad" - azaz ára van, nem ingyenes. Krisztus kifizette az adósságodat, mert te nem tudtad kifizetni. Krisztus értünk végzett munkája fényében milyen ostoba dolog is lenne, ha pénzt vagy cselekedeteket kínálnál Istennek azért, hogy elnyerd az üdvösségedet! Az ige is ezt erősíti:

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." (Efézus 2,8)

ATTILA
Ötletgazda
Nincs ebben semmi bonyolult Egy másik történet


Ezeket olvastad már?

EGY KÜLÖNÖS TÖRTÉNET

MINDEN HÍVŐ IGAZI FELADATA

JÉZUS A MEGIGAZULÁSRÓL