Keresztényként, meg szeretnéd tanulni hogyan imádkozhatsz helyesen, odaadóan? Szükséged van még többet megtudni az imádságról? Az egyik legnagyobb ajándék, amit Krisztus nekünk ad, az az utasítás az imádságban.

Az imádságnak is vannak kulcsai, melyek eredményessé teszik; emellett zárjai is, melyek eredménytelenné.

Miért kellene állhatatosnak maradnod az imádkozásban, ha nem kapsz választ? Négy ok miatt mindenképp.

"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát."

A gondolataink, az elképzeléseink és a tetteink nagy mértékben kihathatnak az imaéletünkre és gyakran..

Engedd, hogy az alábbi megváltás segítségedre legyen, hogy megfelelően viszonyulj Isten Igéjéhez!

A házasság intézménye gyakorlatilag érthetetlen,
ha nem ismerjük annak bibliai hátterét.

Válaszok ateisták és szkeptikusok gyakori ellenvetéseire a keresztyén hit ellen.

Isten mélyebb megismerése életre szóló kalandot jelent. Amit eddig megtudtál Istenről, annak csillapíthatatlan étvágyat kell keltenie benned aziránt.. x

Néha az életben, nem vagyok biztos abban, hogy Isten hangját vagy a sajátomat hallom. Talán te is így vagy ezzel.

A Szentírás világos megoldást ad kérdéseinkre, aggodalmainkra is. Istennek mindenre van pozitív válasza.

Az első Korinthusi levél 13. fejezetének magyarázó fordítása, az igaz szeretetről.

Kész vagy-e megengedni, hogy Isten bevonjon téged a vele való egységbe?
Kész vagy-e mindent elengedni és teljesen megadni magad?

A mai hívők közül sokan bűnös dolognak tartják az Isten felé megnyilvánuló harag érzését, és nagyon rosszul érzik magukat, ha Istennek el kell mondaniuk..

 

 

Bátorítalak, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy földi életetekben a legnagyobb örömet leljétek az Ő akaratát teljesítve.

Semmi mágikus dolog nincs ezekben a szavakban és versekben, de erő van bennünk, mert ezek Isten szavai.

A Biblia arra tanít bennünket, hogy Isten parancsait kössük a szívünkhöz. "Kösd őket szívedre mindenkor, fűzd őket nyakad köré", - olvassuk.

A világ erkölcsi szívdobbanása megszűnt, mert elvágtuk az élet forrását. Felélesztésre, megújulásra van szükségünk.

Amióta megfogant a gonosz Lucifer szívében, mely később letaszította őt a mennyből, nagy küzdelem folyik jó és rossz között.

Melyek azok a fontos változtatások amelyeket a gyülekezetek meg kell hogy hozzanak? Engedd meg, hogy tisztességesen figyelmeztesselek.

Kereszténynek lenni egy utazás, mely tele van mélységekkel és magaságokkal. 11 igevers, hogy hogyan halld meg Őt!

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." Tehát, aki hisz Jézusban, hisz Neki, tulajdonképpen meghalhat, de mégsem hal meg..

A Bible Society által nemrégen végzett felmérés némileg megvilágítja, melyek az emberek kedvenc bibliai könyvei.

Annak ellenére, hogy a szkeptikusok kinevetik, mint matematikai képtelenséget, mégis a Biblia egyik alapvető tanítása..

Az Ő szemében nem vagyunk se értéktelenek, sem pedig láthatatlanok. Nagyszerű tudni, hogy Isten őrködik felettünk.

 

 

A Szentírás alapján vannak olyan dolgok, amiket érdemes átgondolni. ..

6 fontos tanács, hogyan imádkozz a barátaidért és a családodért.

"Nem tehetünk mindannyian nagy dolgokat ezen a földön. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel!"

A keresztényeknek nem okoz problémát az imádság, mégis néha van olyan időszak, amikor bonyolultnak érezzük..

Az alábbiakban arra bíztatunk, nyisd ki a Bibliádat. Íme egy-egy bátorító fejezet, mely a legjobbkor jöhet!

Milyen Isten valójában? Olyan amilyennek mi elképzeljük? A bibliai Jézus és a modern felfogás Jézusról szembeállítása.

Isten csak egyetlen egy utat készített arra, hogy elnyerjük az ő jóindulatát, és nem tűr meg riválisokat.

Íme öt olyan Biblia vers, amely átsegít a mindennapokon.

Szépségtippeket fogtok látni, de nem a megszokott formátumban. Fellapoztam a Bibliát.

Hogyan tegyek bizonyságot a társaimnak, ha úgy tűnik, mindent meg tudnak cáfolni?

A gyülekezetbe járás (vagy nem járás) egy család életére mindenképpen hatással van.

Volt egyszer egy beteg király. Meglátogatta őt egy barátja, a próféta, aki szomorú figyelmeztetéssel érkezett..

"Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!"

Egy-egy találó bibliai idézet az ABC minden betűjére.

Mi általában azt látjuk, ami nekünk fontos. A figyelmünk központjában mindig az van, mint ami a szívünkben.

Egy nap Jézus feltett két kérdést néhány követőjének: "Kinek mond engem a világ?" és "Ti kinek mondotok engem?"

Akik teljesen átadják szívüket, gyönyörűséggel töltenek el.

Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre és ezzel együtt az anyagi biztonság megszerzéséhez is adhat bölcsességet.

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?

Sajnos a bűn romboló hatása miatt lettünk jó és rossz tudói, így a halál megismerői. De nem ez a végső állomás.

Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Ez a teológia nehéz kérdéseinek egyike.

Az asztrológia és a csillagászat sokáig kéz a kézben fejlődött, és igen komoly karriert futott be, különösképpen az ókori világban.

"A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké."

Beszéljünk egy olyan hívő keresztény emberről, aki szerette Jézust és aki életével megmutatta a karácsony igazi lényegét.

Hogyan lehetséges, hogy valakinek semmi oka sincs örömre és mégis örül?

Mindnyájan őrizzük érzékszerveinket, nehogy Sátán győzelmet nyerjen felettük, mert azok a lélekhez vezető utak.

Hogy mi minden a rossz, azt a bőrünkön tapasztaljuk. Minden, ami az életet és a boldogságot veszélyezteti, rombolja.

Minden teremtett dolog viseli az istenség pecsétjét. A természet bizonyságot tesz Istenről.

Az ifjak, az érett korúak, sőt még az idősek számára is az általános öröm és nagy boldogság napja ez.

Világi szemszögből nézve a pénz hatalom, de keresztény szemmel tekintve a szeretet a hatalom.