MIT ÍGÉRNE JÉZUS?

A mai modern vallási világban keresztények millióit zavarja meg és vezeti egy ki nem mondott tanításbeli zűrzavarba az a teológiai kérdés, mely a világ végét és Jézus Krisztus második eljövetelét érinti.Tömegeket tanítottak arra, hogy Krisztus
titokban fog visszatérni.

Mi a helyzet az úgynevezett "titkos elragadtatással"? Keresztények sokasága került a hatása alá és zavarodott össze reménytelenül e prófécia futurista vagy diszpenzacionalista magyarázatától. E tanítás szerint ugyanis Jézus eljövetele két külön eseményből áll. Először is titokban érkezik, hogy elvigye az egyházat a mennybe, majd hét évvel később újra visszatér dicsőségben, nagy hatalommal. Feltételezésük szerint e két esemény között az Antikrisztus megerősödik, és a nagy nyomorúság ideje jön el.

Keresztények millióit zavarja meg egy ki nem mondott tanításbeli teológiai kérdés.

Az igazság az, hogy a Bibliában sehol sem találkozunk ebben az értelemben a két eseménnyel. Sehol sincs olyan igevers, amely alátámasztaná azt, hogy Jézus második eljövetele után (mely a titkos elragadtatás is lenne) hét évvel újra visszatér a Földre. Továbbá az "elragadtatás" csupán a teológusok által használt szó. A Szentírásban egyetlenegyszer sem találkozunk ezzel a kifejezéssel, mellyel Jézus második eljövetelére utalnának. Nézzük, hogyan is írja a Biblia: az Üdvözítő visszajövetele, a feltámadás, a szentek elragadtatása a levegőbe Jézushoz, mind egy időben következik be a világ végén. Ezért is mondta Krisztus:

"Mindig veletek leszek, a világ végéig" (Máté 28:20)

"És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig."
(Máté 24:30-31)

Miért ígérné Jézus, hogy a világ végéig velünk lesz, hogyha tervei szerint hét évvel a végidei események előtt vissza szándékozna jönni az övéiért? Az ígéret így értelmét veszítené.

ATTILA
Ötletgazda
  Valóban titkos lesz?


Ezeket olvastad már?

JÉZUS KÉTFÁZISÚ ELJÖVETELE

VALÓBAN TITKOS LESZ?

HÉT ÉVIG TARTÓ MEGPRÓBÁLTATÁS