VALÓBAN TITKOS LESZ?

Máté evangéliuma 13. fejezetében az Úr azt mondja, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik egészen addig, míg a világ vége bekövetkeztével az "aratáskor" elkülönítik őket. A titkos elragadtatás tanítása ellentmond Krisztus szavainak, mivel a két fokozatban bekövetkező advent során Jézus hét évvel hamarabb vinné el az övéit, azaz a búza és a konkoly nem nőnének együtt az "aratásig".Mi a helyzet továbbá az igazak feltámadására vonatkozó ígérettel?

"Feltámasztom őket az utolsó napon" (Jn 6:40)

Senki sem vonja kétségbe, hogy ez az esemény az utolsó napon következik be. Pál leveleiből azonban tudjuk, hogy az igazak találkozása a levegőben a Megváltóval akkor lesz, mikor a halottak feltámadnak Krisztusban.

"Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőből az Úr elé a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk." (1Thessz 4:16-17)

Figyeljük meg, hogy ezt a feltámadást Jézus az utolsó napra mondja! Hogyan lehetne ez az utolsó nap, ha ő már hét évvel a világ vége előtt elvitte magával a szenteket? Hogyan szólhatna az "utolsó trombitaszó", hogyha ez még nem a világtörténelem legutolsó pillanata? El tudjuk azt képzelni, hogy az igazak elragadtatnak, a sírok megnyílnak anélkül, hogy ezt bárki is észrevenné?

A búza és a konkoly együtt növekszik egészen addig, míg a világ vége bekövetkeztével az "aratáskor" elkülönítik őket.

Vegyük figyelembe a Biblia következő bizonyságtételeit:

"És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a Bárány haragja elöl, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?" (Jel 6:16-17)

"Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember Fiának az eljövetele is." (Mt 24:27)

"Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk." (1Kor 15:52)

"Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar." (Zsolt 50:3)

"Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a Föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (Jel 1:7)

A Bibliát mint Isten szavát tagadjuk meg, ha ezen Igék figyelembevételével még mindig azt állítjuk, hogy Jézus Krisztus az ő szentjeinek egybegyűjtésére titokban jön el. Még csak erre utaló Bibliaverset sem találunk a Szentírásban. A titkos elragadtatásban hívők a Máté evangéliuma 24:40-41. verseivel kísérlik meg alátámasztani kigondolt teórájukat. Nézzük a teljes Igét!

"Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember Fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik." (Mt 24:37-41)

Jézus Krisztus egyértelmű párhuzamot von az ő eljövetele, valamint Noé napjainak eseményei között. Akik a Noé idejében betértek a bárkába, biztonságban voltak, akik visszautasították a bemenetelt, azok kívül maradtak. De miért maradtak kinn? Hogy egy másik esélyt kapjanak? Nem, ők nyilvánvalóan elpusztultak az özönvízben. Ugyanígy lesz az Üdvözítő eljövetelekor is a világ végén. Az egyik elragadtatik a mennybe Jézussal, a másik otthagyatik a pusztulásra. Az 51. vers egyértelművé teszi számunkra, mi fog történni velük:

"Akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." (Mt 24:51)

Olvassuk el Lukács 17:26-37. verseit, ahol Jézus ugyanazon szavai vannak feljegyezve! A 36. vers utalása szerint: "Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik." Figyeljük a 37. versben a választ: "Azok pedig ezt kérdezték tőle: Hol, Uram?" Azt akarták tudni a tanítványok, mi lesz azokkal, akik nem akarnak a mennybe jutni. Jézus válaszában egyértelműen kijelentette: "Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is." Tehát az Úr szavai tisztán bemutatják, hogy a bűnösök tetemei szétszórva lesznek a saskeselyűk számára.

Az írás túl egyértelmű ahhoz, hogy félreérthessük.

Csak a teljes írás elfogadásával lehetünk biztonságban az olyan megtévesztő tanításoktól, amik őszinte hívők millióit zavarják össze minden idők legünnepélyesebb eseményére vonatkozóan, mely Jézus második eljövetele. Azt is észrevettem, hogy a titkos elragadtatásban hívők az Üdvözítő második eljövetelét az "éjszakai tolvaj" példázatával támasztják alá. Arra következtetnek, hogy ez egy csendes, titkos eljövetel lesz. De vajon tényleg ezt jelentené ez a hasonlat? A válasz egyértelműen nem! Nézzük meg az írásokat:

"De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek, égve felbomlanak, a Föld és a rajta levő alkotások is megégnek." (2Pt 3:10)

Nyilvánvaló, hogy bár tolvaj módra jön el, akkor is kizárt a titkosság, hiszen az egek hatalmas zajjal fognak elmúlni. És ha ez a tolvaj módra történő eljövetel hét évvel a világ vége előtt lesz, akkor hogyan fognak az egek eltávozni? Ez lehetetlen, hiszen ez már egyértelműen a vég. A valóság az, hogy Jézus maga is megmagyarázza ezt a hasonlatot:

"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön." (Mt 24:42-43)

Ennyire tiszta és egyszerű. Amennyire kiszámíthatatlanul a tolvaj érkezése, olyan váratlan lesz Jézus eljövetele is. Az embereket meglepetésként éri majd az ő érkezése. Nem is várják és nem is keresik.

ATTILA
Ötletgazda
Mit ígérne Jézus? Jézus kétfázisú eljövetele?


Ezeket olvastad már?

JÉZUS KÉTFÁZISÚ ELJÖVETELE

HÉT ÉVIG TARTÓ MEGPRÓBÁLTATÁS

A MÁSODIK ESÉLY