MINDEN HÍVŐ IGAZI FELADATA

Amikor elnyered a megváltást Krisztusban, új erőt kapsz, hogy új életet élj. Jakab erről beszél, amikor azt mondja: "Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveltetett." Így igazul meg az ember cselekedetek által: Ábrahám hitt, ez volt a "cselekedete". Annyira erősen hitt, hogy kész volt feláldozni a fiát.Jézus ezt az értelmezést támasztja alá. János evangéliuma (6:28-29) különösen fontos szakasz a hit és a cselekedetek tekintetében:

"Mondták azért néki: 'Mit tegyünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?' Felelt Jézus és monda nékik:
'Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."

Cselekedetek által tartatunk meg: Igen! Miféle cselekedetek által?

A hit cselekvése által!

Kell-e tennünk valamit azért, hogy higgyünk? Igen. Néha úgy érzed, nem hiszel, és imádkoznod kell Istenhez: adjon neked bátorságot és erőt, hogy tudj hinni a szavában. Erőfeszítésbe kerül Istenben bízni, mert egész lényünk arra hajlik, hogy a gonosz hazugságaiban higgyünk. Ő az, aki arra késztet, hogy elferdítsük a bizonyítékokat és kételkedjünk bennük, és kételkedjünk mindabban, amit nem látunk.

Isten tehát tudja: erőfeszítést követel tőlünk, hogy képesek legyünk hinni; tudja, hogy ezt választanunk kell. De ha imádkozol, Ő boldogan segít, hogy higgy.

Amikor elnyered a megváltást Krisztusban, új erőt kapsz, hogy új életet élj.

Végül egy olyan szerzőtől idézek, aki világosan rámutat a hit és a cselekedetek kapcsolatára:

"Tökéletes engedelmessége által Jézus eleget tett a törvény előírásainak. Egyedüli reményem abban van, hogy őrá tekintsek mint helyettesemre és kezesemre, aki tökéletesen engedelmeskedett a törvénynek - és ezt értem tette. Érdemeibe vetett hit által szabad vagyok a törvény kárhoztatásától. Igazságának ruhájába öltöztet engem, amely a törvény minden előírásának megfelel. Tökéletes vagyok az örök igazságot hozó Jézus Krisztusban. Ő Isten elé állít engem abban a folt nélküli ruhában, amelyben emberi szövésnek nyoma sincs. Minden Krisztustól van, és minden dicsőség az Isten Bárányát illeti, aki elveszi a világ bűneit."
(Szemelvények Ellen C. White írásaiból, 1., 3 63. o.)

Néha próbára teszi az erőnket, hogy hinni tudjunk, mivel annyira nehéz nem magunkban bízni, és nem mondani, hogy "Uram, segíteni fogok neked, hogy jó emberré tegyél". Vagy hogy "Uram, köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint más bűnösök, és van egy listám is arról, milyen jó dolgokat tettem érted". Nehéz lehet az igazság látszatául magunkra aggatott rongyainkat félretenni, megszabadulni a büszkeségtől, és megvallani, hogy az igazságunkért minden dicsőség Őt illeti. Ajándékként kapjuk a megigazulást, anélkül, hogy mi magunk bármit is tennénk, kivéve, hogy

hiszünk ebben az ajándékban.

A Biblia azt mondja, hogy ha megalázzuk magunkat az előtt az igazság előtt, Isten felemel bennünket. Ne engedd ennek az útjába állni a büszkeségedet; engedd inkább, hogy Isten felmagasztaljon mint jó és hű szolgáját azáltal, hogy hiszel az evangéliumában. A jó hír pedig egy nagyon egyszerű igazság - hála érte Istennek. Isten elé járulhatunk és azt mondhatjuk: "Uram, irgalmazz nekem bűnösnek!" Imádkozhatunk: "Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban!" Kérhetjük, hogy "Uram, tekints Krisztus igaz öltözetére, és ne az én szennyes rongyaimra", de ezt is kérhetjük: "Uram, segíts, hogy be tudjam mutatni másoknak a te kegyelmedet az életemben!" Így könyöröghetünk: "Uram, használj fel eszközödül a jó cselekedetekre!", és mondhatjuk, hogy "hiszek, ezért engedelmeskedni fogok, ha segítesz nekem, Istenem".

És Jézus minden könyörgéssel teljes kérésre azt válaszolja majd: "Bizonyosan."

ATTILA
Ötletgazda
Hogyan lehet elindulni a szekérrel?  


Ezeket olvastad már?

A MEGIGAZULÁS ELNYERÉSE

JÉZUS A MEGIGAZULÁSRÓL

MIT JELENT A MEGIGAZULÁS?