Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre.

Hinned kell az egyetlen Hősben, aki valaha is megmentette a világot. Győzhetsz a legnagyobb küzdelemben, ami valaha is folyt földön és égen, mert Hozzá tartozol!

 

 

Arra lettél teremtve, hogy egy személyes, bensőséges kapcsolatban élj Jézus Krisztussal, egy kapcsolatban, amit Isten annyira akar, hogy a halálával fizetett..

Isten az apákat tanítóknak, védelmezőknek, gondoskodóknak szánta. Azt kívánja az apáktól, hogy bátran lépjenek fel, és bármibe is kerül..

Bár nálunk egészen másfajta változásokra van szükség, mindenképpen tanulhatunk a távoli földrészeken történő..

Az emberi élet alapvető lételeme az, hogy kapcsolatban áll. Kapcsolat nélkül nem tud létezni. Kapcsolatban van az ember a világgal, de..

Isten gyermekeként megtapasztaltam már, hogy Isten nem úgy munkálkodik ezen a világon, ahogyan azt eleinte elképzeljük. Biztos mindenkinek van egy Isten-képe..

Talán te is, aki éppen e sorokat olvasod, hosszú ideje küzdesz egy kérdéssel a fejedben, nem tudsz döntésre jutni egy számodra nagyon fontos ügyben..

Nem egy hívő embertől hallottam már, hogy úgy érzik, Isten nem figyel rájuk, nem hallgatja meg őket; vagy, ha mindkettőre igen is a válasz, akkor sem válaszol.

Nem kellene meglepjen ez téged, hogy nem minden működik jól ebben a világban. Nem minden ember boldog, ezen a világon.. x

Szíved az életed működésének hadügyminisztériuma. Ennek eredményeként szíved irányultsága életed minden területére hatással van.

2017-ben is sok természeti katasztrófa sújtotta világunkat: két nagy hurrikán sújtott le az Egyesült Államok területén, a mexikói földrengés..

Jézus ígéretet tett Isten gyermekeinek már több ezer évvel azelőtt, mielőtt kialakulhatott volna a magányosság, szeretetlenség, meg nem értettség..

Szükségünk van ígéretekre életünkben, különben sokszor nem tudnánk tovább haladni azon az úton, amiről meg vagyunk győződve, hogy a mi utunk.

Van egy jó hírem azoknak, akik úgy érzik, hogy Isten egy nehéz időszakon vezeti most őket keresztül, azoknak, akik boldogtalannak..

Legtöbbünk, akik rendszeresen járnak templomba és részesei a gyülekezet életének átmegyünk olyan időszakokon, amikor az elhagyásáról gondolkozunk.

Annyiszor emlegetjük a Bibliát úgy, mint Isten Szava, Isten Igéje – ami igaz, szent, cselekvő, élő és ma is ható – hogy mindeközben elfelejtünk..

Nekünk, embereknek az életünkben mindig valami nagyon biztos tényezőre van szükségünk ahhoz, hogy előre tudjunk tervezni..

Gondoltál már valaha úgy magadra, amióta hiszel Istenben, hogy tulajdonképpen egy hatalmas család részesévé váltál Jézus Krisztus által?

Míg egyesek egy zseniális műnek mondják, mások meg vannak győződve, hogy egy igen ártalmas alkotás.

"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre."

Manapság sok keresztyén állítja, hogy Isten szólt hozzá. Isten ma is szól az ő gyermekeihez személyesen, de nem minden hozzánk szóló hang származik..

Nézd meg jól e kettő lehetőséget, mit kínál számodra. Dönts belátásod szerint melyiket választod.

Az Úr megígérte, hogy soha nem hagy el minket és soha el nem feledkezik rólunk. Ha úgy is tűnik, hogy távol van tőlünk, közelebb van, mint gondolnánk.

"Hogy kérdezhetsz ilyet? Hiszen keresztény vagyok, így Istenben.." -mondanád. De biztos vagy te ebben?

Szükségünk van hitre - hit nélkül nem tudunk élni. De mikor csúszik át a hit olyan sötét zónába, ahol már csak fanatizmusról beszélhetünk?

Lehet keresztényi méltóságunk, ugyanakkor vidám és kellemes magatartásunk. A könnyelműség nélküli vidámság egyike a keresztényi..

A keresztényeket hívőknek hívják, de sokszor inkább hitetlen hívők vagyunk. Jobban bízunk a barátainkban, a bankban, mint Istenben, és az ő szavában.

Ne a félelem határozza meg a sorsodat. A ''ne félj'' azt jelenti, hogy ne fuss el!

"Ha az ember a biztonságos Isten hitében él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben."

Vajon hányan lesznek közülük a gyülekezet aktív tagjai, és legfőbbképpen hányan lesznek elkötelezett, élő hitű keresztyének?

 

 

Noé bárkája mindenre megtanított, amit az életről tudni kell.

Szép idézetek a hitről és az imáról; olyan gondolatok ezek, melyeket nem lehet félvállról venni.

Az Istenbe vetett hit a rá való támaszkodást jelenti és az ő megbízhatóságától függ.

Ha azt mondom: 'Keresztény vagyok...'

Legyen boldog az új év! Tippek a harmónikus kezdésre, Istennel.

 

 

"Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát!"

A szokatlan jelenségek arra késztetik az embereket, hogy válaszokat keressenek és kérdéseket tegyenek fel.

Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.

 

 

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

Hogyha van Isten, akkor tud-e akkora követ teremteni, amit Ő maga sem tud felemelni?